تاسیسات برق ساختمان

 بالای ۹۰ درصد آتش سوزی های صورت گرفته به سبب اتصالات ضعیف و بی دقتی در امر برقکاری است. اتفاقاتی از این قبیل نتیجه نداشتن دانش کافی و بی توجهی به نکات اصولی برق است، که ما سعی کردیم همواره رعایت کنیم