تامین برق صنایع

تمامی صنایع بزرگ و کوچک در کشور برای تامین برق نیاز به قواعد و اصول بازرسی، نگه داری، نصب و راه اندازی دارند. در جامعه امروز زندگی بدون شبكه وسيع انرژي برق كه با انشعابات زياد مجتمع هاي بزرگ و كوچك صنعتي، مسكوني و … را تغذيه میکنند، قابل تصور نيست.
بیشتر مصرف‌کنندگان بزرگ برق، مانند صنایع و کارخانجات میتوانند تنها با جایگزینی تامین کننده برق و تامین بخش یا تمام برق مصرفی خود از شرکت‌های خرده فروشی، شاهد کاهش حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصدی هزینه‌های برق مصرفی باشند. وقتی از تامین برق صنایع صحبت میکنیم اولین چیزی که به ذهن میرسد، شبکه توزیع فشار قوی و فشارضعیف میباشد. در ادامه توضیحات کامل مربوط به تامین برق صنایع، انواع شبکه های توزیع الکتریکی و … در اختیارتان قرار گرفته است.

تامین برق صنایع

صنعت برق و تامین برق صنایع

صنعت برق شامل تولید، انتقال، توزیع و فروش برق به عموم مردم یا صنعت می شود. توزیع تجاری برق در سال ۱۸۸۲ آغاز شد، زمانی که برق برای روشنایی تولید میشد اما مدل کسب و کار در پشت صنعت برق در طول سالها تغییر کرده است. از تولید، انتقال، توزیع، تا فروش محلی نهایی تغییراتی میباشد که دستخوش پیشرفت صنعت برق بوده است.
همانطور که میدانید سیستم انرژی الکتریکی شامل سه قسمت اصلی میشود: ۱- مرکز تولید(نیروگاه) ۲- خطوط و پست های انتقال ۳- شبکه های توزیع
از آنجایی که نيروگاه ها بسته به جوانب ايمني، اقتصادي و با توجه به نوع آنها (آبي، بخاري، گازي) در مسافتي دور از مصرف كننده ها ساخته مي شوند، خطوط انتقال نيرو با تجهيزات مختلف وظیفه انتقال انرژي توليد شده را به شبكه هاي توزيع برعهده دارند.
چون فرآيند انتقال نيروي برق با فشار الكتريكي كم امكان پذير نیست، جهت انتقال آن از فشار الكتريكي زياد یا شبکه فشار قوی استفاده مي شود سپس در نزديكي محل مصرف، به فشار الكتريكي كم تبديل و توزيع خواهد شد. در مجتمع هاي بزرگ صنعتي و صنایع خاص، يا در هر شهري حداقل يك شبكه فشار قوي بايد وجود داشته باشد تا در نقاط مختلف، شبكه‌هاي فشار ضعيف (شبكه هاي توزيع) را تغذيه نمايد.

نکته مهم جهت تامین برق صنایع

اگر در انتخاب ميزان قدرت، نوع شبكه، سيم كشي و اجراي عمليات دقت نشود ممکن است افت ولتاژ‌هاي فوق العاده زيادتر از حد مجاز، افزايش تلفات انرژي، اضافه بار روي ترانسفورماتورها و حتي خاموشيهاي طولاني در سطوح وسیع را به دنبال داشته باشد. 

تامین برق صنایع مشهد

انواع شبکه های توزیع

۱٫ شبکه شعاعی یا باز
شبكه هاي شعاعي شبكه هايي هستند كه در آنها هر مصرف كننده فقط از يك طرف تغذيه مي شود و افت ولتاژ در انتهاي شبكه هاي باز نسبتاً زياد است. اين شبكه براي نقاط كم جمعيت و روستاها كه قطع برق باعث خسارت مالي فراواني نمي شود، استفاده مي گردد.

۲٫ شبکه های مسدود یا حلقوی
شبكه رينگ شبكه اي است كه در آن هر مصرف كننده از دو طرف تغذيه مي شود. همچنین ضريب اطمينان چنين شبكه اي به طور توجهي بالا مي باشد زيرا با از كار افتادن يكي از دو منبع تغذيه و يا قسمتي از خط تغذيه كننده، شبكه همواره از سمت ديگر انرژي مي گيرد.

۳٫ شبکه مرکب یا تارعنکبوتی
شبكه هايي هستند كه توسط آنها هر مصرف كننده حداقل از سه طرف تغذيه مي گردد به همین علت ضريب اطمينان اين شبكه ها بسيار بالا است و از نظر اقتصادي بسيار گران تمام مي شود.

پیمانکار و تیم حرفه ای تامین برق صنایع